Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Zomrel kňaz vdp. František Stahovec