Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Advent 2020 v našej farnosti

Advent 2020 v našej farnosti

Adventný čas v našej farnosti sme strávili duchovnou prípravou, ktorá zahŕňala aktivity špecifické pre toto obdobie. Jednou z nich boli rorátne sväté omše, ktoré sme slávili ráno o šiestej len pri svetle sviečok. Viacerí veriaci si na svätú omšu priniesli aj lampáš s horiacou sviecou na znak toho, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. V našej farnosti je tradíciou konať si deviatnik ´Kto dá prístrešie Svätej rodine?´. Aj tento deviatnik nám pomohol pripraviť sa na prichádzajúce sviatky a hlbšie sa zamyslieť nad pravým posolstvom Vianoc.

Ľudmila Kundrátová