Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Verejné slávenie sv. omší od 15. 10. 2020 – aktuálna informácia