Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Msgr. Jozef Dobránsky – kontakt na príbuzných

Msgr. Jozef Dobránsky – kontakt na príbuzných

Milí veriaci!

16. 01. 2021 plánujeme odhaliť pamätnú tabuľu Msgr. Jozefovi Dobránskemu, ktorý pôsobil aj v našej farnosti. Preto Vás prosím, ak máte nejaký kontakt na príbuzných Msgr. Dobránskeho, prosím posuňte im telefónne číslo 0907 518 320  alebo mail svinia@abuke.sk, kvôli  skontaktovaniu sa.

Za Vašu pomoc vyslovujem Pán Boh zaplať.

Juraj Valluš – farár