Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Nahlásenie sa na sv. omšu 18. 10. 2020

Nahlásenie sa na sv. omšu 18. 10. 2020

Milí veriaci, drahí bratia a sestry!

Svoju účasť na nedeľnej sv. omši dňa 18. 10. 2020 môžete nahlásiť po kliknutí na obec:

Zoznam prihlásených NIE JE MOŽNÉ zverejniť – usmernienie ABÚ Košice:

V súlade s nariadením GDPR nie je možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, …) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. Uvedená informácia je zverejnená aj na oficiálnej stránke: https://gdpr.kbs.sk/

Ak sa Vám formulár nedovolí prihlásiť, počet ľudí v kostole je naplnený.

Želám Vám veľa zdravia v tejto náročnej situácii.

Juraj Valluš – správca farnosti