Nahlásenie sa na sv. omšu

Milí veriaci, drahí bratia a sestry!

Svoju účasť na Novoročnej sv. omši dňa 1. 1. 2021 môžete nahlásiť po kliknutí na obec:


Svoju účasť na nedeľnej sv. omši dňa 3. 1. 2021 môžete nahlásiť po kliknutí na obec:

Zoznam prihlásených NIE JE MOŽNÉ zverejniť – usmernienie ABÚ Košice:

V súlade s nariadením GDPR nie je možné zverejňovať osobné údaje (meno, priezvisko, …) osôb prihlásených na svätú omšu na internetovej stránke farnosti. Uvedená informácia je zverejnená aj na oficiálnej stránke: https://gdpr.kbs.sk/

Ak sa Vám formulár nedovolí prihlásiť, počet ľudí v kostole je naplnený.

Kto sa nahlási a z nejakých dôvodov sa potom nemôže zúčastniť na sv. omši, nech nájde za seba náhradu, aby nebolo miesto neobsadené.

Želám Vám veľa zdravia v tejto náročnej situácii.

Juraj Valluš – správca farnosti

Výzva duchovného otca k dodržiavaniu pravidiel