Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Nedovoľme legalizovať rodičovstvo párov rovnakého pohlavia

Nedovoľme legalizovať rodičovstvo párov rovnakého pohlavia

Drahí sympatizanti Fóra života,   zostáva už len 14 dní na pripomienkovanie legislatívneho návrhu Európskej komisie ohľadom uznávania cezhraničného rodičovstva. Ak s daným návrhom nesúhlasíte, chceme vás poprosiť o pridanie vašej pripomienky.  
Európska komisia sa totiž týmto návrhom snaží, aby každý členský štát musel uznať rodičovstvo ustanovené v inom členskom štáte. V podstate ide o legalizáciu rodičovstva pre páry rovnakého pohlavia aj v krajinách, ktoré to nepovoľujú. V praxi to totiž znamená, že pár, ktorý účelovo vycestuje do krajiny majúcej zlegalizovanú adopciu detí pre páry rovnakého pohlavia alebo surogáciu a adoptuje alebo si nechá vynosiť dieťa surogátnou matkou, bude mať automaticky uznané rodičovstvo aj u nás bez zvláštneho postupu uznávania rodičovstva a preverovania.
 
Okrem toho, že sa týmto návrhom komisia snaží obísť vnútroštátnu legislatívu členských štátov, úplne opomína práva dieťaťa. Argumentáciu, prečo by sme návrh mali odmietnuť, pripravila česká organizácia Aliance pro rodinu.
PREČÍTAŤ ARGUMENTÁCIU  
PODÁVANIE PRIPOMIENOK KONČÍ 13. FEBRUÁRA   Na podávanie pripomienok zostáva už len 14 dní. Pridajme sa k ostatným členským krajinám a nezmeškajme príležitosť dať spoločne vedieť Európskej komisii, že s takýmto konaním nesúhlasíme a že nechceme, aby rozhodovala za nás a proti našim presvedčeniam.   AKO PODAŤ PRIPOMIENKU?   V Česku pripravili podrobný návod ako podať pripomienku v troch krokoch. Nie je to úplne jednoduché, pretože si musíte založiť účet. Všetko však spísali na svojej stránke. Zistite viac kliknutím na tlačidlo nižšie.
    PODAŤ PRIPOMIENKU  
Ďakujeme za vašu pomoc a podporu
Prajeme krásny deň 

Tím Fóra života