Farnosť Božieho milosrdenstva Svinia Nezaradené Púť Slovákov v Mátraverebélyi-Szentkúte 17. septembra 2022

Púť Slovákov v Mátraverebélyi-Szentkúte 17. septembra 2022

Sedembolestná Panna Mária je aj patrónka Slovenska. V nadväznosti na tento sviatok pre všetkých ľudí dobrej vôle sa pripravuje púť do Mátraverebélya-Szentkútu, ktorá sa bude konať v sobotu 17. septembra. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať pomocný biskup a diecézny administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, kázeň odznie v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Katolícke národné pútnické miesto, nachádzajúce sa v Novohradskej župe, je už dlhé stáročia navštevované aj slovenskými pútnikmi. Za uplynulých pätnásť rokov bol Szentkút viackrát usporiadateľom slovensko-maďarského modlitebného dňa. Významnou udalosťou vo vzťahoch našich národov bola slávnostná výmena listov Biskupskej konferencie Slovenska a Maďarskej biskupskej konferencie ako akt zmierenia (dostupné aj na www.szentkut.hu). Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie bola v roku 2016 medzi pútnickými miestami v Szentkúte a v Levoči podpísaná dohoda o podpore pastorácie v materinskom jazyku, o umiestnení dvojjazyčných informačných tabúľ a o hľadaní ďalších foriem spolupráce. Na tohtoročnej slovenskej púti dôjde k obnoveniu tejto dohody medzi pútnickým miestom v Szentkúte a Biskupstvom Spišské Podhradie ako správcom pútnického miesta v Levoči.

Na svätej omši v slovenskom jazyku, ktorá sa bude slúžiť pri vonkajšom oltári pútnického miesta 17. septembra o 11.00 hod., odznie homília aj v maďarčine.

K mimoriadne krásnemu pútnickému miestu s ročnou návštevnosťou vyše dvestotisíc pútnikov sa viaže – vďaka vode zo studničky pútnického miesta a Panne Márii szentkútskej – nespočetné množstvo uzdravení a zázrakov.

Ďalšie informácie: www.szentkut.hu